Zakład Karny w Przemyślu


Główne prace remont kapitany obiektu związane były z wymurowaniem ścian budynku oraz wykonaniem stalowych podciągów pod ściany działowe. Wyremontowano klatkę schodową, na ścianach i sufitach podwieszanych zamontowano płyty gipsowo – kartonowe. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, w pomieszczeniach obiektu przeprowadzono roboty wykończeniowe. Remontowi poddano również instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009