Świetlica w Opace


Roboty budowlane obejmowały wykonanie ścianek działowych, podłoży i posadzek oraz tynków. Dociepleno strop budynku. Roboty wykończeniowe obejmowały: malowanie i układanie glazury. Zamontowana została stolarka drzwiowa. Z zewnątrz wykonano elewacje, schody, podjazd dla niepełnosprawnych a także plac z kostki brukowej. Kolejny zakres prac to roboty instalacyjne polegające na wykonaniu: wewnętrznej instalacji gazowej, wodociągowo – kanalizacyjnej i elektrycznej. W budynku zainstalowany został monitoring. Pomieszczenia wewnątrz budynku zostały umeblowane.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009