Ogrodzenie i dzwonnica przy Klasztorze Dominikanów w Sieniawie


Remontowi zostały poddane: ogrodzenie metalowe kute, wątek ceglany i tynkowy murów okalających klasztor oraz dzwonnica. Dokonano przemurowań fundamentów poddając ich izolacji pionowej i poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej. Wykonano tynki renowacyjne na wątkach tynkowych oraz odczyszczono i uzupełniono ubytki w elementach ceglanych. Wymieniono zniszczone gzymsy ciągnione. Prace wykonano w systemie REMMERS.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009