Nadleśnicztwo Dynów


Wykonano izolację fundamentów budynku, ułożono opaskę drenażową. Prowadzone były prace związane z remontem schodów i ich zadaszaniem. Wykonano: okładziny ceramiczne cokołu oraz odwodnienie i płytę odbojową.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009