Mury obronne w Przeworsku z 1512 r.


Rekonstrukcja resztek murów obronnych polegała na wykonaniu nowych fundamentów wraz z przemurowaniem cegłą gotycką.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009