Kościół w Michałówce z XVIII w.


Prace remontowo – konserwatorskie świątyni odbywały się w dwóch etapach. Etap pierwszy, obejmował roboty wzmacniające posadowienie obiektu. Po zabezpieczeniu ścian kościoła, budynek został podniesiony i wypoziomowany. Posadowienie umocniono poprzez wykonanie betonowych pecków, ław żwirowych, oraz fundamentów kamiennych wraz z izolacją. Wymienione zostały podwaliny pod obiektem oraz zniszczone elementy ścian. Zrekonstruowano wejście i trójboczne zakończenie prezbiterium których ślady odkryto podczas wykonywania prac. W drugim etapie robót, przeprowadzono prace rekonstrukcji dachu kościoła. Zdemontowane zostało skorodowane pokrycie dachu oraz sygnatury, wymieniono zniszczone elementy konstrukcyjne. Całość dachu została pokryta gontem. Uzupełnione zostały brakujące gzymsy. We wnętrzu budynku, wymieniona została podłoga (legary). Kościół został ocieplony i zaizolowany. Ściany kościoła zostały obite gontem, podobnie jak fartuch, który wykonano wokół kościoła. Dobudowano również domknięcie prezbiterium, wraz z podwyższeniem kaplicy.


W realizacji


Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Jodłowej z lat 1670-79 Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Bystrem z 1902 r. Cerkiew pw. Św. Dymitra w Radoszycach z 1868 r. Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Roztoce
z 1936 r.
Cerkiew pw. Szymona Słupnika w Chyrzynce
z 1857 r.
Cerkiew pw. Św. Anny w Kotowie z 1925 r. Cerkiew pw. Św. Mikołaja w Jałowem z 1903 r.

Realizacje


Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Stubnie Budynek "Sokół" w Pilźnie Kościół w Bonarówce (dawna cerkiew greko-katolicka) z 1841r. Sanktuarium dawnej cerkwi w parku Czesławy Puzon
ps. "Baśka" w Jarosławiu
Kościoł w Blizance (Dawna Cerkiew gr.-kat. p.w. Zaśnięcia NMP) z 1865 r. Izba muzealna w Krościenku w Wyżnym Kościół w Bliznem p.w. Wszystkich Świętych Cerkiew pw. Św. Jerzego w Cieszanowie
z 1900 r.
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego
w Comolasie z 1648 r.
Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Wojciecha w Porębach Dymarskich z 1660 r. Glorietka w parku miejskim w Jaśle z 1900r. Drewniany kościół z Rzochowa z 1843 r. Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy
z 1931 r.
Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy
w Bałuciance z XVII w.
Cerkiew pw. Św. Dymitra w Kuźminie z 1814 r. Kościół w Rogach z przełomu XVI - XVII w. Kościół w Michałówce z XVIII w. Kościół pw. Św. Jakuba Starszego
w Krzemienicy z XVIII w.
Cerkiew pw Św. Kosmy i Damiana w Krempnej
z XVI-XVII w.
Kościół pw. Św. Mikołaja w Lubli z XV w. Kościół pw. Św. Katarzyny w Bachórcu z XVII w. Dzwonnica w Opace z 1898 r. Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy
w Stubienku z 1849 r.
Drewniany kościół z Rzochowa z 1431 r. Drewniana Cerkiew w Bałuciance z XVII w. Willa "BAZAR" w Iwoniczu Zdroju z 1866 roku Zespól Cerkiewny w Komańczy z XIX w. Kaplica z dzwonnicą w Chłopicach 1688 roku Dzwonnica zabytkowa w Świętem. Drewniana chałupa w Pruchniku z XIX w. Dzwonnica zabytkowa w Świętem Cerkiew i Korczminie z 1658 r. Cerkiew w Dobrej Szlacheckiej z XIX w. Obiekt drewniany w Głogowie z 1672r. Cerkiew w Gorajcu z 1586 r. Cerkiew w Rudce z 1693 r. Późnogotycki kościół drewniany
w Binarowej z XVI w.
Studnia w Jarosławiu z XV w. Cerkiew w Rzepedźi z XIX w. Studnia w Rzeszowie z XVII w. Zespół Cerkiewny w Radrużu z XVI w. Cerkiew w Łukawcu z XVIII w. Cerkiew w Chotyńcu z XVII w.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009