Komenda policji w Dynowie


Przeprowadzone zostały prace przy dachu budynku. Wykonana została nowa warstwa izolacji poprzez położenie styropianu laminowanego i papy termozgrzewalnej, zamontowano nową instalację odgromową. Podczas remontu pomieszczeń wewnątrz komendy przeprowadzono typowe prace wykończeniowe , elektryczne, sanitarne wraz z wymianą stolarki okienno - drzwiowej. Na zewnątrz obiekt został ocieplony, ułożono kostkę brukową .
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009