Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu (II etap)


Drugi etap prac obejmował generalny remont oraz rozbudowę pawilonu D budynku DPS. Zakres prac jakie zostały wykonane to roboty rozbiórkowe, betonowe i murowe. Wewnątrz pawilonu wykonywane były prace wykończeniowe – tynkarskie, malarskie, posadzkowe. W obiekcie została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Z zewnątrz budynek ocieplono, remontowi poddano zabytkową elewację frontową oraz dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowany został dźwig platformowy. Wokół budynku zrobione zostały chodniki oraz place.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009