Cerkiew pw Św. Kosmy i Damiana w Krempnej z XVI-XVII w.


W ramach remontu cerkiew wypoziomowano i wypionowano. Przeprowadzone zostały roboty fundamentowe - fundamentowanie zostało założone w punktach węzłowych obiektu, wyremontowano podmurowanie na całości obwodu kościoła, wymieniono i uzupełniono zniszczone i brakujące podwaliny. Przebudowano i wzmocniono główne schody wejściowe do świątyni. Wymieniono belki mocujące zręby ścian nawy oraz prezbiterium, wyremontowano chór. Pod wieżą, w nawie oraz w prezbiterium, zostały wykonane nowe podłogi. Podczas prac prowadzonych na dachu budynku dawne, wtórne, blaszane pokrycie połaci zastąpiono gontowym. Zrekonstruowane zostało oszalowanie ścian. Całość obiektu została zaimpregnowana. Budynek wyposażono w instalacje: antywłamaniową, przeciwpożarową.


W realizacji


Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Jodłowej z lat 1670-79 Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Bystrem z 1902 r. Cerkiew pw. Św. Dymitra w Radoszycach z 1868 r. Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Roztoce
z 1936 r.
Cerkiew pw. Szymona Słupnika w Chyrzynce
z 1857 r.
Cerkiew pw. Św. Anny w Kotowie z 1925 r. Cerkiew pw. Św. Mikołaja w Jałowem z 1903 r.

Realizacje


Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Stubnie Budynek "Sokół" w Pilźnie Kościół w Bonarówce (dawna cerkiew greko-katolicka) z 1841r. Sanktuarium dawnej cerkwi w parku Czesławy Puzon
ps. "Baśka" w Jarosławiu
Kościoł w Blizance (Dawna Cerkiew gr.-kat. p.w. Zaśnięcia NMP) z 1865 r. Izba muzealna w Krościenku w Wyżnym Kościół w Bliznem p.w. Wszystkich Świętych Cerkiew pw. Św. Jerzego w Cieszanowie
z 1900 r.
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego
w Comolasie z 1648 r.
Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Wojciecha w Porębach Dymarskich z 1660 r. Glorietka w parku miejskim w Jaśle z 1900r. Drewniany kościół z Rzochowa z 1843 r. Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy
z 1931 r.
Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy
w Bałuciance z XVII w.
Cerkiew pw. Św. Dymitra w Kuźminie z 1814 r. Kościół w Rogach z przełomu XVI - XVII w. Kościół w Michałówce z XVIII w. Kościół pw. Św. Jakuba Starszego
w Krzemienicy z XVIII w.
Cerkiew pw Św. Kosmy i Damiana w Krempnej
z XVI-XVII w.
Kościół pw. Św. Mikołaja w Lubli z XV w. Kościół pw. Św. Katarzyny w Bachórcu z XVII w. Dzwonnica w Opace z 1898 r. Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy
w Stubienku z 1849 r.
Drewniany kościół z Rzochowa z 1431 r. Drewniana Cerkiew w Bałuciance z XVII w. Willa "BAZAR" w Iwoniczu Zdroju z 1866 roku Zespól Cerkiewny w Komańczy z XIX w. Kaplica z dzwonnicą w Chłopicach 1688 roku Dzwonnica zabytkowa w Świętem. Drewniana chałupa w Pruchniku z XIX w. Dzwonnica zabytkowa w Świętem Cerkiew i Korczminie z 1658 r. Cerkiew w Dobrej Szlacheckiej z XIX w. Obiekt drewniany w Głogowie z 1672r. Cerkiew w Gorajcu z 1586 r. Cerkiew w Rudce z 1693 r. Późnogotycki kościół drewniany
w Binarowej z XVI w.
Studnia w Jarosławiu z XV w. Cerkiew w Rzepedźi z XIX w. Studnia w Rzeszowie z XVII w. Zespół Cerkiewny w Radrużu z XVI w. Cerkiew w Łukawcu z XVIII w. Cerkiew w Chotyńcu z XVII w.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009