Bank PKO b.p. w Jarosławiu


Wykonano izolację fundamentów oraz elewację obiektu. Poddano renowacji dach z blachy. Wewnątrz odmalowana została klatka schodowa i wykonana została lamperia techniką stiuku weneckiego.
 
   
Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Tel: 016 624 16 40 | 604 151 640
fax: 016 624 16 41
e-mail:jrzbk@poczta.onet.pl

 

Arkady © 2009